FLEMINGS & JANSEN, Geassocieerde notarissen te Lommel

 

FLEMINGS & JANSEN

Geassocieerde notarissen te Lommel

7

Kan het contract echtscheiding met onderlinge toestemming nog veranderen?

Ja, maar enkel wat betreft de kinderen en dan uitsluitend in geval van uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden, zoals bij loonverlies van de onderhoudsplichtige ouder.
Het onderhoudsgeld tussen echtgenoten kan in bepaalde gevallen eveneens door de rechtbank worden aangepast.